Patrimony > Praza Pastor Díaz , Viveiro

Praza Pastor Díaz , Viveiro

Praza Pastor Díaz , Viveiro

Latex with acrylic on acetate, 60x40

Series: ...And then Lugo what?