1981 - 1990 > Erotismo 3

Erotismo 3

Erotismo 3

Acrílico/tabla, 82x68, 1988