Publicacións e prólogos

A dorna e os que viven de ela

Prólogo: Xaquín Lorenzo “Xocas”         

Revista Grial

Carol Maier: Conde Corbal e a estética do gravado

O Ourense perdurable

Prólogo: Ramón Otero Pedrayo

Notas: Xesús Ferro Couselo

Apuntamentos: Vicente Risco

Pontevedra en 50 debuxos de Conde Corbal

Prólogo: Xosé Fernando Filgueira Valverde

Cruceiros Petos e Santos

Prólogo: Alfredo García Alén 

Catálogo exposición debuxos Conde Corbal 1968

Prólogo: Carlos Casares

A dorna e os que viven de ela

Prólogo: Xaquín Lorenzo “Xocas”         

Revista Grial

Carol Maier: Conde Corbal e a estética do gravado

O Ourense perdurable

Prólogo: Ramón Otero Pedrayo

Notas: Xesús Ferro Couselo

Apuntamentos: Vicente Risco

Pontevedra en 50 debuxos de Conde Corbal

Prólogo: Xosé Fernando Filgueira Valverde

Cruceiros Petos e Santos

Prólogo: Alfredo García Alén 

Catálogo exposición debuxos Conde Corbal 1968

Prólogo: Carlos Casares