Xentes de mar > Dorna a vela

Dorna a vela

Dorna a vela

Látex con acrílico sobre acetato, 29x23

Serie: Mariñeiros e artes de pesca.

A incertidumbre da vida dos mariñeiros da dorna, sempre por riba das augas treidoras, dá a istes homes un esprito xeneroso e un amplio concepto da vida e das suas pasións. O mar é pra iles berce e tumba e n-il trascurre a sua vida toda.

Xaquín Lorenzo, Xocas.

Ler máis