1971 - 1980 > Mineiros

Mineiros

Mineiros

Acrílico/taboeiro, 120x80, 1975