Retratos > Orfo

Orfo

Orfo

Debuxo/papel, 65x50 ,1970