Flora e Fauna > Escacho

Escacho

Escacho

Debuxo/papel, 32x23, 1983

Serie: peixes.

Nome científico: Trigla cuculus