Flora e Fauna > Xouba

Xouba

Xouba

Debuxo/papel, 32x23, 1983

Serie: peixes.

Nome científico: Sardina pilchardus