Bibliografía

El Orense perdurable, 42 debuxos de Conde Corbal comentados por Vicente Risco. Prólogo de Ramón Otero Pedrayo, notas de Xesús Ferro Couselo. Gráficas Tanco. Ourense, 1961. D.L.: OU 104-1961

Del Orense monumental, debuxos de Conde Corbal, Ferro Couselo. Gráficas Tanco. Ourense, 1964. D.L.:OU 194-1964

Pontevedra en 50 dibujos de Conde Corbal, prólogo de José Filgueira Valverde. Imprenta E. Paredes Valdés. Pontevedra, 1965. D.L.: PO 186-1965

Cruceros, petos y santos, debuxos de Conde Corbal, prólogo de A. García Alén. Imprenta Peón. Pontevedra, 1966. D.L.: PO 270-1966

Dibujos. Ateneo de Pontevedra. Pontevedra, 1966. D.L.: PO 267-1966

Pontevedra, la tierra y sus gentes, fotografías de Gabriel e Novoa, debuxos de Conde Corbal, prólogo de Filgueira Valverde. Imprenta Peón. Pontevedra, 1967. D.L.: PO 116-1967

O divino sainete, Curros Enríquez, Andrés Torres Queiruga, Xesús Alonso Montero. Edicións do Castro. A Coruña, 1969. D.L.: C 164-1969

Gritos de la tierra, Jose María Gironella. Editorial Planeta. Barcelona, 1970. D.L. : B.14683

Pazos de Pontevedra. Imprenta Peón. Pontevedra, 1972. D.L.: PO 102-1972

VI Exposición al Aire Libre en la Plaza de la Princesa. Concello de Vigo, Caja de Ahorros de Vigo. Vigo, 1973. D.L.: VG 682-1973

24 Gravados ao redor da obra de Valle-Inclán. Agrupación Cultural Abrente. Ribadavia, Ourense, 1973. D.L.: OU 116-1973

Gran Enciclopedia Gallega, Tomo VII, VV.AA. Silverio Cañada. Santiago/Gijón, 1974. D.L: M 17.900-1974

Seis gravados de Conde Corbal: notas sobre una exposición Valleinclanesca. Revista The American Hispanist, núm. 24, 1978.

Sobre a Universidade e a pintura galegas, Enrique Vidal Abascal, Secretariado de Publicacións Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 1979.
D.L.: C. 279-1979

Conde Corbal e a estética do gravado, Carol Maier. Revista Grial, n.º 70, 1980.

Patología de la camelia en Galicia, F. Fernández de Ana Magán, P. Mansilla Vázquez, debuxos de Conde Corbal. Deputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra, 1981. D.L.: PO 719-1981

Plástica gallega, VV. AA. Caja de Ahorros Municipal de Vigo. Vigo, 1981. D.L.: PO 250-1981.

5ª Bienal Internacional de arte Excma. Diputación Provincial Pontevedra, J.Antonio Castro Fernández, G. Ureña, J. M. Bonet, Antón Sobral, Vázquez Gil, Guillermina Soler Martínez, fotografías de Ruiz. Deputación de Pontevedra. Pontevedra, 1982.

Pontevedra Monumental, debuxos de Conde Corbal, textos de Alfredo García Alén. Deputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra, 1982. D.L.: PO 121-1982, ISBN: 9788450510585

Álvaro Cunqueiro: Laude da camelia, debuxos de Conde Corbal. Deputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra, 1982.
D.L.: PO 249-1982, ISBN: 9788471542471

Canteiros e artistas de terra de montes e Ribeiras do Lérez, Antonio Rodríguez Fraiz. Gráficas Portela. Pontevedra, 1982. D.L.: PO319-82, ISBN:84-300-8284-0

Sobre a obra de Conde Corbal, A. Castro, E. Bovillo, V. González, C. Maier. Faro de Vigo, Vigo, 1983. D.L.: VG 354-1983

O Grove, debuxos de Conde Corbal. Concello do Grove. Pontevedra, 1984. D.L.: PO 363-1984

Expresión Atlántica: arte galega dos 80, Xosé Antón Castro. Editorial Follas Novas. Santiago de Compostela, 1985. D.L.: C-853-1985, ISBN:9788471543201

Historia del arte gallego, J. M. Vázquez Varela, J.M. García Iglesias, A. A. Rosende Valdés, Mª S. Ortega Romero, Mª L. Sobrino Manzanares. Editorial Alhambra. Santiago, 1985. ISBN: 9788420521401 / 9788420540068.

1986 Cincuentenario, Valle Inclán y su tiempo Hoy, Catálogo Exposición Juan Antonio Hormigón Blázquez, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Círculo de Bellas Artes, 18 de Marzo al 20 de Abril Madrid, 1986. D.L.: M-8956/1986

Conde Corbal: todo un mundo, Revista atlántica, núm 3, La Naval. A Coruña, 1986. D.L.: C-981-1986

1990: becas e adquisicións, Pilar Corredoira, fotografías de Xan Piñón, Xulio Correa, Xurxo Lobato. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura. Santiago,1986.
D.L.: C-2211-1986, ISBN: 84-505-3834-4

As nosas árbores, gravados de Conde Corbal. Xunta de Galicia. Santiago, 1987. D.L.: C-765-1987, ISBN: 9788471543911

Vangardas e silencios, Juan Manuel Bonet, X. Antón Castro, José Manuel García Iglesias, Mª Rosa Gómez Sanz, fotografías de Xurxo Lobato. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura. Santiago, 1988. D.L.: C-585-1988, ISBN:84-453-0298-8

Enciclopedia Temática de Galicia, José Manuel García Iglesias, José Carlos Valle Pérez, José Manuel López Vázquez. Ediciones Nauta. Barcelona, 1988.
D.L.: B-53.751-1988, ISBN: 84-278-1182-2

Arte Galicia Revista de Información de las Artes Plásticas Gallegas, María Rosa Gómez de Sanz. SAF Publicaciones. Ferrol, 1988. D.L.: C-1186-88

Gravados sobre a obra de Ramón del Valle-Inclán, Concello de Vilanova de Arousa, Universidade Popular do Salnés. Pontevedra, 1989. D.L.: PO 325-1989

Conde Corbal, Catálogo de exposición, VV.AA. Fundación Caixa Galicia. A Coruña, 1989. D.L.: C-1195-1989

Colección arte galego,Xunta de Galicia, Xosé Antón Castro, fotografías de Xenaro Martínez Castro. Presidencia da Xunta de Galicia. Santiago, 1989.
D.L.: C-1714-1989, ISBN: 84-453-0303-8

Vieiros, VV.AA. Edicións A Nosa Terra. Vigo, 1989. D.L.: VG 145-1989, ISBN:84-86247-02-3

A arte galega: estado da cuestión, VV.AA., fotografías: Xenaro Martínez Castro. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1990.
D.L.: C 1401-1990, ISBN: 9788487553025

O Enxenioso Cabaleiro don Quixote da Mancha, Xuntanza Edicións S.A. A Coruña, 1990. D.L.: C 1411-1990, ISBN: 9788486590124

Arte Galega: Colección de Arte da Facultade de Económicas e Ciencias Empresariais da Universidade de Santiago, Luis Suárez-Llanos Gómez, José Carlos de Miguel Domínguez, José Manuel García Iglesias, fotografías de Xenaro Martínez Castro. Xunta de Galicia. Santiago, 1991.
D.L.: C 1925-1991, ISBN: 9788445308672

Colección de arte, Adriano Marques de Magallanes, Francisco Pablos, fotografías de Andrés Cerdeira, Helena D. Blein. Concello de Vigo. Vigo, 1992.
D.L.: PO 41-1992

60 imaxes dunha colección, VV.AA. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura. Santiago, 1992. D.L.: C 3256-1992, ISBN: 9788445309587

Círculos, Isabel Domínguez Pérez, Xesús Ron, fotografías de Mani Moretón. Concello de Vilagarcia de Arousa. A Coruña, 1992.
D.L.: C 1222-1992, ISBN: 9788460471454

Y luego Lugo ¿Qué?, Daniel Hortas, ilustracións de Conde Corbal, prólogo de Fernando Ónega. Deputación Provincial de Lugo. Lugo, 1993. D.L.: LU 55-1993, ISBN: 9788488257033

Conde Corbal, Pintura 1991-1993, Catálogo de exposición, VV.AA. Soutomaior. Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 1993. D.L.: PO 389-1993

Colección Caixavigo: pintura, escultura, dibujo, José Manuel B. López Vázquez, María Luisa Illari Junquera, fotografías de Roberto Quintero, Estudio HYC. Caixanova. Vigo, 1993. D.L.: VG 120-1993, ISBN: 9788487734106

Gallegos: Quién es quién en la Galicia de los 90, José Manuel Rey Nóvoa. El Correo Gallego. Santiago de Compostela, 1993.
D.L.: C 558-1993, ISBN: 84-88195-00-3

Galicia desde Londres: Galicia, Gran Bretaña e Irlanda nos programas da BBC, 1947-1956, Edición de Antonio Raúl de Toro Santos, presentación de Fernández del Riego, debuxos de Conde Corbal. Editorial Tambre. Oleiros, A Coruña, 1994. D.L.: C-2564-1994, ISBN:84-87095-54-9

Anuario de Tradicións Galegas, M. Quintáns Suárez, debuxos de Conde Corbal. Editorial Tambre. Santiago, 1994. D.L.: C 1344-1994, ISBN: 84-453-1094-7

Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX, Forum Artis. Madrid, 1994. D.L.: M 27.913-1994. ISBN: 84-88855-01-3

Coincidencias, Isabel Domínguez Pérez, Daniel Mulet, fotografías de Xenaro Martínez Castro. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura. Pontevedra, 1994. D.L.: PO 205-1994, ISBN: 84-453-1111-0

Con el viejo Bene en la isla: una historia real y verdadera, Daniel Hortas, ilustracións de Conde Corbal. Madrid, Ediciones, 1995.
D.L.: M 13.161-1995, ISBN: 84-87475-31-4

Espello do interior, Alfredo Conde, Camilo Franco, Mercedes Rozas, fotografías de Xulio Gil. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura. Santiago, 1995.
D.L.: C 1709-1995, ISBN: 84-453-1331-8

Catálogo da colección da arte galega do Museo “Quiñones de León”, Francisco Pablos Holgado, María Luisa Ilarri Junquera. Concello de Vigo. Vigo, 1995.
D.L.: VG 195-1995, ISBN: 84-87676-19-6

Colección de Arte da Xunta de Galicia: 1986-1993, José Manuel García Iglesias, Antón Castro, fotografías de Xoán Piñon, Juan Rodríguez. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura. Santiago, 1995. D.L.: C 787-1995, ISBN: 84-453-1426-8

O que convén saber sobre a camelia, Antonio Odriozola. Concello de Vilagarcía de Arousa. Pontevedra, 1997. D.L.: C 1239-1997, ISBN: 84-88502-21-6

O Mar, Antón Castro, Xosé Conde Corbal. Xunta de Galicia. Santiago, 1997. D.L.: C 1843-1997, ISBN: 84-453-2093-3

Xosé Conde Corbal, Antón Castro, fotografías de Xenaro Martínez. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Santiago, 1997.
D.L.: C 1958-1997, ISBN: 84-453-2102-6

Galicia 1900-1990, VV.AA. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Comunicación Social, Santiago, 1997. D.L.: C 2082-1997, ISBN: 84-453-2113-1

Vista pictórica parque del Castillo de Soutomaior, P. Mansilla Vázquez, C. Salinero Corral, ilustracións de Conde Corbal. Deputación Provincial. Pontevedra, 1998. D.L.: PO 103-1998, ISBN: 84-453-2406-5

Artistas caminantes en Ourense, Mercedes Rozas, fotografías de Fernando del Río, Adolfo Enríquez, José Paz, Mani Moretón. Consellería de Cultura e Deporte. Santiago, 1999. D.L.: C 564-1999, ISBN: 84-453-2647-5

Galicia Arte, Xosé Antón Castro, Susana Cendán, Bernardo Castelo, Severino Penelas, José Luis Cabo, Xosé Enrique Acuña, Ángel Luis Hueso. Hércules de Edicións. A Coruña, 1999. D.L.: C 1588-1999, ISBN: 84-87436-87-5

Enciclopedia Galega Universal, VV. AA. Ir Indo Edicións. Vigo, 1999. D.L.: VG216-1999, ISBN: 84-7680-297-6

Artistas Gallegos pintores. Realismos I, VV.AA. Nova Galicia Edicións. Vigo, 2000. D.L.: VG 1747-2000, ISBN: 84-87819-75-

6. Conde Corbal gravados, Anxo Conde, Enrique Conde. Salamándiga Edicións. Gráficas Salnés. Cambados, 2001. D.L. PO261-01

Diccionario Enciclopédico Galego Universal (DEGU), VV. AA. Ir IndoEdicións/La Voz de Galicia. Vigo, 2003. D.L.: VG 1266-2003 ISBN: 84-7680-461-5

75 obras para 75 años. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra, VV. AA. Deputación de Pontevedra. Pontevedra, 2003.
D.L.: PO 76-2003, ISBN: 84-8457-100-1

A mares: o espello do mar en el arte gallego de los siglos XIX y XX, José Manuel B. López Vázquez, Ramón Villares Paz, Lily Litvak, Juan M. Monterroso Montero, José Fuente Alende, Antonio Garrido Moreno. Museo do Mar de Galicia. Vigo, 2003. D.L.: C 5133-2003, ISBN: 84-453-3739-5

O mar terra adentro, Xaquín Lorenzo, Anxo Conde, Enrique Conde, José Manuel Gonçalves e Lúdica 7. Consello da Cultura Galega.
Santiago de Compostela, 2004.

Locura, medicina y sociedad: Ourense (1875- 1975), David Simó. Fundación Cabaleiro Goás. Ourense. 2005. D.L.: OU 163-2005, ISBN: 978-84-689-5314-4

Artistas pontevedreses en la colección Caixanova, Ramón Rozas. Lérez Edicións – Diario de Pontevedra. Pontevedra, 2006.
D.L.: VG 496-2006, ISBN: 978-84-96544-34-3

Memorial da liberdade: represión e resistencia en Galiza 1936-1977, Xosé Enrique Acuña. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte. Santiago,2006. D.L.: C 1614-2006, ISBN: 978-84-453-4166-7

O debuxo por diante: a obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de Compostela, Juan Carlos Bracho, Monse Cea, Kiko Da Silva, Manuel Olveira, Rubén Santiago, Eduardo Valiña, fotografías de Mark Ritchie. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte. Santiago, 2007.
D.L.: C 2005-2007, ISBN: 978-84-453-4449-1

O Ourense de Conde Corbal e de Vicente Risco, Vicente Risco, Fundación Vicente Risco. Allariz, Ourense, 2009. D.L.: OU 126-2009, ISBN: 978-84-96982-19-7

Dédalus en Compostela, Vicente Risco, ilustracións de Conde Corbal, Fundación Vicente Risco. Allariz, Ourense, 2010.
D.L.: OU 294-2010, ISBN: 978-84-96982-28-9

Visións da camelia, Ramón Rozas, fotografías de Javier Armas, Rosy Carballo, Alfred Köppe, Tania Mayer, Mani Moretón, José Luiz Oubiña. Deputacion de Pontevedra. Pontevedra, 2010. D.L.: PO 248-2010, ISBN: 978- 84-8457-382-6

Conde Corbal: obra gráfica, Xosé Antón Castro, Xaquín Lorenzo, Carol S.Maier, Xosé Conde Corbal, Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Filgueira Valverde, Daniel Hortas, fotografías de la Familia de Conde Escuredo. Nova Galicia Edicións, S.L.Vigo, 2011. D.L.: VG 693-2011, ISBN: 978-84-96982-57-9

O patrimonio artístico nas Facultades de Economía e Empresa de Galicia, José Carlos de Miguel Domínguez, José Manuel García Iglesias, fotografías de Fuco Reyes. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 2018. C 1842-2018, ISBN: 978-84-09-02639-4

Pegadas sobre papel: o gravado galego no Museo do Gravado á Estampa Dixital de Artes, Miriam Elena Cortés López. Fundación Museo das Artes. Ribeira, A Coruña. 2018. D.L.: C 1394-2018, ISBN: 978-84-09-02695-0

Colección Abrente: arte galega no desafío cultural dos ’70, Sabela Fraga Costa, fotografías de Santi M. Amil. Xunta de Galicia. Santiago, 2019. D.L.: C954-2019, ISBN: 978-84-453-5559-6

O patrimonio artístico nas Facultades de Economía e Empresa de Galicia, José Carlos de Miguel Domínguez, José Manuel García Iglesias, fotografías de Fuco Reyes. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 2019. D.L.: C 6097-2018, ISBN: 978-84-09-08621-5

Galicia, de Nós a nós, Ana Acuña Trabazo, Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, fotografías de Ovidio Aldegunde. Xunta de Galicia. Santiago,2020.
D.L.: C 1573-2020, ISBN: 978-84-453-6058-6

Os nosos fondos, Eva Torres, fotografías de Miguel Chaler Publicidad. Concello de Ourense. Ourense, 2020. D.L.: OU 540-2020, ISBN: 978-84-120488-3-2

O Fardel da memoria de Conde Corbal, Ana Vicente Rivas, Antón Mascato. Deputación de Pontevedra, Servizo de Patrimonio documental e bibliográfico. Pontevedra, 2023. D.L.: PO 75-2023, ISBN: 978-84-8457-531-3

Xosé Conde Corbal, obra gráfica, Jose Vaamonde, Enrique Conde Escuredo, Mani Moretón, Concellería de Cultura. Concello de Cambados. Cambados, 2023,D.L.: OU 102-2023, ISBN: 978-84-09-50645-3