Exposicións

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS

1958

32  Guaches, Liceo Recreo Ourensán, Ourense.

1959

Paisaxe e retratos, Sala Velázquez, Vigo.
Paisaxes da ría de Arousa e Pontevedra, 22 Guaches, Salón de Actos do Concello de Pontevedra,  Pontevedra.
Salón da Oficina de Turismo de Santiago, Santiago de Compostela.

1960

20 Guaches e debuxos, Liceo Recreo Ourensán, Ourense.
O mar, Os pobos, A terra, O home e A vaca, Sala de Arte Xuvenil, Ourense.
Guaches e debuxos, Sala de Arte La Troya, Ourense.

1961

40 Acuarelas del Ourense Perdurable, Claustro Románico do Museo Arqueolóxico de Ourense, Ourense.

1962

Pontevedra Raxó e Ourense, Deputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
La Pontevedra Perdurable, Galería Instituto de Ensinanza Media, Pontevedra.
Óleos, guaches e debuxos, Caixa de Aforros Municipal de Vigo, Vigo.

1965

Conde Corbal Exposición XLI, Museo de Pontevedra, Pontevedra.

1966

Conde Corbal  25 Acuarelas, Caixa de Aforros de Vigo, Vigo.
Casino da Estrada, Pontevedra.
Sala do Ateneo Pontevedrés, Pontevedra.

Conde Corbal 14 debuxos, Etnografía na obra de Valle-Inclán, Coloquio Internacional de Etnografía, Póvoa do Varzim, Portugal.

1968

Conde Corbal 30 Acuarelas, Temas: Pobres, A fe, Os traballos, A comida, O sentimento, Nai, Retratos. Sala da Agrupación Santa Cecilia, Marín.
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Sociedad Cultural, Vigo
Tasca Las Tinajas, A Coruña.
Caferería-Bar A Gaiola, Santiago de Compostela.
Tasca Yuma, Lugo.

1969

Debuxos e Guaches, Temas: A Fe, Do Amor e da Morte (Valle-Inclán) e Homes e Mulleres de Hoxe, Sala Toison, Madrid.

1970

Debuxos e Pinturas, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Ourense.
Sala de Información e Turismo de Pontevedra, Pontevedra.

1971

Conde Corbal 28 Debuxos, Sala Asociación Cultural, Vigo.
Debuxos e Pinturas da Xentes do Mar, Caixa de Aforros Municipal de Vigo, Vigo.

1972

Obra Gráfica. Valle-Inclán, 32 Gravados. Tema: Matinanzas ao Amor nas Comedias Bárbaras. Claustro Románico do Museo de Ourense, Ourense.
Obra Gráfica. Valle-Inclán, 40 Gravados, Tema: Matinanzas ao Amor nas Comedias Bárbaras e A Etnografía Galega en Valle Inclán, Sala de Exposicións do Concello de A Estrada, Pontevedra.

1973

Obra gráfica. Valle-Inclán, Temas: Luces de Bohemia (6 Gravados), Do Amor e da Morte (12 Gravados) e Etnografía Galega (6 Gravados) Rutgers Student Center, New Jersey, USA.
Agrupación Cultural Abrente, Ribadavia, Ourense
Gravados sobre a obra de Ramón Del Valle-Inclán, Bradley Hall 118, Graduate Scholl Gallery, USA.

1974

Obra gráfica. Valle-Inclán, Ribadavia, Ourense.
Obra gráfica. Valle-Inclán, Sala Intar Gallery, Nueva York.

1975

Conde Corbal. Gravados, Temas: Do Ourense vello, Do Paisaxe no Mar, As mulleres na conserva, Xentes e A dorna e os que viven dela, Sala do Ateneo de Ourense, Ourense.

1976

Conde Corbal, 75-76 Pintura (Acrílicos sobre tabóa) 26 Acrílicos, Sala do Ateneo de Ourense, Ourense.
Na Procura da Fauna Galega, paxaros galegos I, Sala do Ateneo de Ourense, Ourense.

1977

Algúns retratos de escritores Ourensáns, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Ourense.

1978

A Dorna unha embarcación mariñeira,  Sala  Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Ourense.

1979

Semana das Letras Galegas. Retratos dos membros da Xeneración Nós, Instituto da Xunqueira e Instituto Sanchez Cantón, Pontevedra.

1981

Gravados, series: A dorna e os que viven dela, Xentes do mar de Vigo, A muller e a conserva, O peirao, Peixes e Mariscos e Artes de Pesca, Organizada pola Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra, Itinerante por distintos concellos da provincia de Pontevedra.

1982

Vicente Risco e o seu tempo, Sala do Edificio Fernández López, Museo de Pontevedra, Pontevedra.

1983

Conde Corbal. Pintura, 27 obras, Sala do Ateneo de Ourense, Ourense.
Gravados sobre la obra de Ramón del Valle-Inclán, 24 Gravados, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Edificio Fernández López, Museo de Pontevedra, Pontevedra.

1984

Vicente Risco e o seu tempo, Vigo.

1985

Ourense en Pontevedra, Museo Provincial de Pontevedra, Pontevedra.

1986

Obra gráfica. Valle-Inclán, Edificio Padre Sarmiento, Museo de Pontevedra, Pontevedra.

1987

O Fardel da Guerra, Gravados, Museo de Pontevedra, Pontevedra.
Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela.

1988

Camelia 88, Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa.
Serie Erótica, Bar CopaT, Vilagarcía de Arousa.

1989

Gravados sobre a obra de Ramón de Valle-Inclán, Concello de Vilanova de Arousa.
Conde Corbal, Antolóxica, Museo Municipal de Ourense, Itinera en 1990 á Sala de Exposicións Fundación Caixa Galicia, A Coruña.
Círculo das Artes, Lugo.
Museo do Pobo Galego, Santiago.
Museo Padre Sarmiento, Pontevedra.

1990

Fauna Mariña, Casa da Cultura e Liceo Marítimo, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra.
Exposición mural Alba de Gloria en Pórticos, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra.

1991

Exposición Conde Corbal, Casa da Cultura de Redondela. 

1993

Memoria dun pobo, Museo Municipal de Ourense.
Galicia e o Miño, Castelo de Soutomaior, Pontevedra.
Liceo Marítimo, Casa da Cultura e Casino de Vilagarcía de Arousa.

1994

A dorna. Homenaxe a Xocas, Exposición na Caixa de Aforros de Pontevedra, Galería Volter, Ourense.

1997

O mar, Sala do Ateneo de Ourense, Ourense.

2011

Conde Corbal. O mar do Grove, Sala de Exposicións do CIPES, Moreiras, O Grove, Pontevedra.

2023

Centenario Conde Corbal, Exposición de 35 gravados de O Fardel da Guerra no hall da Deputación Provincial de Pontevedra, que con posterioridade van ser exhibidos en Colexios e Axuntamientos da provincia de Pontevedra
O Corbal no mar de Arousa, Gravados, Sala de Exposición Espazo Torrado, Cambados, Pontevedra.